Superar v Európe

Superar Slovakia

školský rok 2016-2017

  • Bratislava
  • Plavecký štvrtok
  • Detva

Superar International

  • Rakúsko
  • Švajčiarsko
  • Bosna
  • Rumunsko

Superar Slovakia

Vzdelávací program Superar napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním dochádza k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa jeho sebadôvera, disciplína, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť.

Podujatia

No events found.

Novinky a aktuality

No news available.