Ako pracujeme

Superar nevyhľadáva talenty, ale je otvorený všetkým deťom ktoré majú záujem o hudbu. Cieľom je pomôcť objaviť a umocniť talent a tvorivosť, ktoré sa skrývajú v každom dieťati. Vďaka skúsenostiam, znalostiam a metodickej spolupráci špičkových inštitúcií, ktoré Superar založili a podporujú sa nám to darí.

Superar poskytuje deťom bezplatné hudobné vzdelávanie vysokej kvality, a jeho výsledky prezentuje prostredníctvom detských speváckych zborov a orchestrov. Výuka prebieha výhradne v skupinách a je založená na kombinácii sekvenčného vzdelávania a workshopov s vhodným hudobným repertoárom. Hodiny hudby sú pravidelné, prebiehajú štyri až šesť krát do týždňa v prostredí ktoré je pre deti stimulujúce, podporujúce. Okrem práce na individuálnom repertoári sa deti venujú aj nácviku skladieb spoločných pre celú Superar sieť, ktoré pravidelne predstavujú  na vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí. Získané schopnosti, potenciál a práca, ktorú sa sebe deti odvádzajú, je tak prezentovaná ich rodinám a širokej spoločnosti.

Princípy fungovania Superar

  • • Pravidelnosť - hodiny spevu a hry na hudobné nástroje v orchestri sú pravidelné. Absolútne minimum sú dve hodiny týždenne, optimálne sa však snažíme zabezpečiť výuku počas štyroch až šiestich hodín týždenne.
  • • Bezplatnosť - deti ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v našom programe zaň ani za žiadnu súvisiacu aktivitu neplatia. Tým že poskytujeme prístup k vzdelávaniu a kultúre zdarma dávame rovnaké príležitosti všetkým deťom.
  • • Excelentnosť - Superar nastavuje latku veľmi vysoko - a to po stránke pedagogickej, umeleckej a hudobnej. Tieto princípy platia pri výbere zbormajstrov a pedagógov pre progam Superar, aj pri hodnotení kvality ktoré naše vzdelávanie dosahuje.
  • • Ďalší rozvoj - metodika programu Superar bola zostavená tak, aby poskytované vzdelávanie stimulovalo umelecký zručností a sociálnych kompetencií každého zúčastneného dieťaťa.
  • • Ocenenie - v deťoch rozvíjame hrdosť a ocenenie seba samých, ako aj svojej úlohy v kolektíve. Zdôrazňujeme silu a krásu rôznorodosti a vytvárame tak základ porozumenia v spoločnosti.
  • • Sociálna súdržnosť - Superar napomáha transformácii sociálnych vzťahov v komunitách, kde pôsobí. Pravidelné vzdelávanie posilňuje pocit identity v komunite, vzájomnú podporu, schopnosť hľadať a dosahovať spoločné ciele a tvoriť pozitívne hodnoty vo veľmi rôznorodých skupinách detí.
  • • Medzinárodná kultúrna výmena - Superar spolupracuje s partnerskými organizáciami v rámci siete Sistema Europe, ktorá ponúka svojim partnerom príležitosti na spoločnú hudobnú a umeleckú tvorbu, spoluprácu medzi rôznymi kultúrami ktorá prekonáva hranice.

Mit Ihrer Mithilfe können wir noch mehr Kinder und Jugendliche durch Musik begeistern, motivieren und stärken.

SUPPORT SUPERAR

Kľúčové slová Superar sú podporiť, motivovať a spájať. Mnohé koncertné vystúpenia sú realizované na svetoznámych pódiách posilňujú sebaistotu detí, ako aj ich zmysel pre sociálne vzťahy, umocňujú zážitok z dosiahnutého výsledku. Kolektívny pocit úspechu, zhmotnený koncertnými vystúpeniami je pre deti nekonečným zdrojom motivácie.