Kde fungujeme?

V súčasnosti Superar pracuje s deťmi, ktoré hovoria 29timi rôznymi materinskými jazykmi. Zo 16tich lokalít Rakúska sa táto iniciatíva postupne preniesla do Bosny, Rumunska, Švajčiarska a na Slovensko.

Superar na Slovensku

Superar Slovakia pôsobí od roku 2013 v Banskej Štiavnici, kde pracuje s  deťmi na dvoch základných školách a 3 triedami detí predškolského veku. Od roku 2015 sme aktivity rozšírili o dve nové lokality – Banskú Belú a Detvu.

Od školského roku 2016-2017 pripravujeme nový vzdelávací program v Plaveckom Štvrtku a Bratislave, ktorého cieľom je vytvorenie spoločného speváckeho zboru a orchestra.

V roku 2015 začal Superar úzko spolupracovať s tímom Katedry hudobnej výchovy, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Superar v Európe

  • Superar funguje v 5tich krajinách Európy, v 11tich rôznych lokalitách
  • Superar pracuje v 16tich lokalitách v Rakúsku
  • Superar vzdeláva viac ako 900 detí vo Viedni, 225 detí na ďalších miestach Rakúska
  • Superar pracuje na Slovensku s 80 timi deťmi, v roku 2016 sa rozširuje o dve nové lokality
  • Superar pracuje mimo Rakúska s 1000 deťmi ktorých etnický pôvod je veľmi rôznorodý
  • Superar pracuje so 17timi špičkovými hudobníkmi a zbormajstrami v Rakúsku, a 25timi vo svojej medzinárodnej sieti.

Mit Ihrer Mithilfe können wir noch mehr Kinder und Jugendliche durch Musik begeistern, motivieren und stärken.

SUPPORT SUPERAR

El Sistema

Superar je súčasťou medzinárodnej hudobno-vzdelávacej siete Sistema Europe. Inkluzívny prístup ktorým pracuje, inšpiruje deti k chápaniu spoločnosti v ktorej majú všetci ľudia rovnaké príležitosti, kde sa vzdelanie a vzťah ku kultúre nepovažujú za luxus. Iniciatívu El Sistema založil maestro José Antonio Abreu. Pôvodný zámer sa úspešne rozšíril po celej Venezuele a dnes učí 350 000 detí a mladých v 180 rôznych hudobných centrách po celej krajine, vrátane najchudobnejších regiónov. Deti zo všetkých sociálnych vrstiev majú možnosť budovať svoju perspektívu do budúcnosti s popdorou hudobného vzdelávania. Zároveň môžu pracovať na rozvoji svojho talentu, kreativity a ďalších zručností.