Čo je Superar

Hudba spája, posilňuje, inšpiruje. Môže však hudobné vzdelávanie posilňovať sociálnu súdržnosť?

Od roku 2009 poskytuje medzinárodná iniciatíva Superar so sídlom vo Viedni špičkové bezplatné hudobné vzdelávanie všetkým deťom, bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie, či kultúrnu identitu. 

Vzdelávací program Superar napomáha priateľskej, otvorenej interakcii medzi deťmi s rôznym sociálnym statusom, rasou, etnickým pôvodom či vierovyznaním. Dlhodobým, intenzívnym, kvalitným vzdelávaním dochádza k transformácii osobnosti dieťaťa – rozvíja sa jeho sebadôvera, disciplína, vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa, odvaha otvorene vyjadrovať svoje nápady a tvorivosť.

Program Superar bol založený známymi inštitúciami – Caritas Viedenskej arcidiecézy, Wiener konzerthaus a Viedenským chlapčenským speváckym zborom s jediným hlavným cieľom – priniesť pozitívnu energiu, silu hudby a umenia tam, kde k nim deti a mladí ľudia nemajú dostatočný prístup. Superar pôsobí najmä na miestach, kde je lokálna komunita rozdelená na základe etnickej či náboženskej príslušnosti, alebo sociálneho statusu.

Superar napomáha transformácii sociálnych vzťahov v komunitách, kde pôsobí. Pravidelné hudobné a umelecké vzdelávanie posilňuje pocit identity v komunite, vzájomnú podporu, schopnosť hľadať a dosahovať spoločné ciele a tvoriť pozitívne hodnoty vo veľmi rôznorodých skupinách detí. Hrdosť a ocenenie seba samých, ako aj svojej úlohy v kolektíve zdôrazňuje silu a krásu rôznorodosti a vytvára tak základ porozumenia a súdržnosti v spoločnosti.